Het is mijn doel jou te inspireren en motiveren om te kiezen voor wat jij écht belangrijk vindt, omdat ik geloof dat je alleen dan echt gelukkig kunt worden.
En ik weet dat het niet altijd eenvoudig is om te kiezen voor wat je écht belangrijk vindt. Het vraagt namelijk ook van je om los te laten wat jou beperkt en niet verder helpt. Dat kan een pijnlijk en angstig proces zijn. Je verlaat de basisveiligheid, stapt uit het comfort…, en gaat iets nieuws leren.

Op basis van jouw keuzes en gedrag ben je gekomen op het punt waar je nu bent. Je bent een lekker voorspelbaar onderdeel geworden van de (sociale) systemen waarin je je begeeft.
We maken allemaal onderdeel uit van meerdere systemen (werk, familie, buurt, gezin, sport, etc.) en binnen elk systeem gelden geschreven en ongeschreven normen. Die normen bepalen hoe men binnen dat systeem met elkaar omgaat.
Wanneer jij dan ineens verandert doordat je fundamenteel andere keuzes maakt stel je de geldende normen ter discussie en het is de vraag hoe daar op wordt gereageerd. Dat is heel spannend en het voelt vaak voor alle partijen ongemakkelijk. Het kan zo zijn dat jouw keuze niet wordt begrepen, geaccepteerd of gerespecteerd. In dat geval draagt dat systeem niet langer bij aan jouw geluk en zal je de moed bij elkaar moeten zoeken om afscheid te nemen en letterlijk ‘uit het systeem’ te stappen.

Naast het loslaten van zaken die jou niet verder helpen is het ook belangrijk om onderscheid te maken tussen geluk op de korte termijn en geluk op de lange termijn. Het geluk op de korte termijn draagt namelijk niet altijd bij aan jouw geluk op de lange termijn. Dat betekent ook dat je moet leren omgaan met de omgeving die meer belang heeft bij jouw korte termijn geluk, dan jouw lange termijngeluk.

Een essentieel onderdeel voor geluk op de lange termijn is zelfdiscipline.
Zelfdiscipline heeft vaak een wat nare bijklank, omdat het geassocieerd wordt met zaken als streng, dogmatisch, onderdrukking, hiërarchisch, etc. Ik zie dat niet zo. David Deida omschreef het treffend: “Zelfdiscipline betekent dat jouw grootste verlangens heersen over jouw minder grote verlangens.”

Het goede nieuws is dat je zelfdiscipline kunt ontwikkelen en dat je beter kunt leren dealen met ongemakkelijke situaties. Ik heb daarin veel gehad aan mijn dagelijkse wandelingen in de natuur en het beoefenen van de Wim Hof Methode.
Ik ontdek daardoor steeds beter wat ik los moet laten en wat ik écht belangrijk vind en vooral leer ik om daarvoor te (durven) kiezen.

Wil jij ook kiezen voor wat jij echt belangrijk vindt, maar kom je er zelf niet helemaal uit? Neem eens contact met me op!

#kiezenvoorwatechtbelangrijkis #bliqopener #wandelcoaching#wimhofmethode #whm